grei.no : fotball : Trener- og lederutdanning :


Barnefotballkurs i Grei - start 13.januar

Fra torsdag 13.januar og 4 torsdager framover holder Grei Fotball barnefotballurs (aktivitetslederkurs) på Grei-huset og Grei-banen. Kurset er ment for alle barnefotballtrenere i Grei. Også ungdomstrenere som ikke har kurset fra før, bør melde seg på. Kurset er første del av trenerutdanningen som gir UEFAs C-lisens. Del to av utdanningen tar vi sikte på å arrangere senere i vår, og de to siste delene kan tas i høst.

Innbakt i kurset er et eget, og nytt kurs som heter "Motiverende lederskap", som går 23. januar fra 09.00-15.00. Dette kurset er også for andre trenere/ledere i Grei.

Barnefotballkurset er starten på et omfattende utdanningsprosjekt som Grei Fotball gjennomfører i samarbeid med Oslo Fotballkrets - i alt 10 klubber deltar i prosjektet. 

Du melder deg på barnefotballkurset ved å sende en SMS eller en email til Grei Fotballs utdannsansvarlige Svein Dahle (tlf 90 19 74 64 - email svein.dahle@bga.oslo.kommune.no eller svein.dahle@online.no). Du kan også melde deg på via ledelsen i din fotballavdeling (myggavdelingen, ungdomsavdelingen eller kvinneavdelingen). 

Utdanning er i fokus i Grei!
Torsdag er utdanningsdag i Grei-huset!

Utdanning og kompetanse i Grei

Grei Fotball har startet et utdanningsprogram for å tilby nødvendig utdanning til trenere, lagledere, dommere og klubbledere. Programmet gjennomføres i samarbeid med Oslo Fotballkrets, som finansierer programmet og stiller med nødvendige instruktører. All aktivitet foregårpå Grei-anlegget.

En full presentasjon av utdanningsprogrammet - med en beskrivelse av de kursene som er med -  finner du ved å følge denne linken.

I kalenderen til venstre kan du se hvilke kurs og aktiviteter som til enhver tid er planlagt og tidfestet i prosjektet (se "Vis fremtidige aktiviteter").

Påmelding til kurser og annen kontakt om Grei Fotballs utdanningsprogram skjer til utdanningsansvarlig Svein Dahle (tlf 90 19 74 64 - email svein.dahle@bga.oslo.kommune.no eller svein.dahle@online.no).


Pålogging
Brukerident: 
Passord: