grei.no :


Hovedstyret i SF Grei

Hovedstyret i SF Grei blir valgt på foreningens årsmøte.

Hovedstyret valgt på årsmøtet i 23.april 2014 består av følgende personer:

 • Leder: Ubesatt - inntil videre fungerer Morten Steen / Knut Hilmar Hansen 
 • Kasserer: Arild Nybakk 
 • Styremedlem: David Garcia
 • Styremedlem: Thore Gjervig
 • Styremedlem innebandy: Rune A. Eriksen 
 • Styremedlem fotball: Morten Steen
 • Styremedlem turn: Anne-Marie Mørck Larsen
 • Varamedlem: Ragnhild Uthus
 • Varamedlem innebandy: Knut Hilmar Hansen
 • Varamedlem fotball: Tom Løw
 • Varamedlem turn: Arne P. Larsen

        Se forøvrig Kontaktinformasjon i høyre marg.

 

 

Pålogging
Brukerident: 
Passord: 
Om klubben vår
Hovedstyret i SF Grei
Kontaktinformasjon
Sportslige avdelinger
 

Fotball, Innebandy og Turn

Hva koster det å være med i Grei?
Leie av Grei-huset
Oldermannslauget